Skip to main content

Partij tegen Veiligheid

..raw:: html

Ik stel voor om een Partij tegen Veiligheid op te richten, met onder andere de volgende punten in het partij program:

  • Body scanners worden verboden

  • Vloeistoffen mogen gewoon weer als vanouds (zeg rond 1990) mee het vliegtuig in

  • Schoenen en riemen mogen gewoon aanblijven als je naar de gate wilt

  • De Nationaal Coordinator Terrorismebestrijding wordt ontslagen en zijn kantoor opgeheven

  • Het juist verboden zal zijn om helmen (en/of andere vergelijkbare beschermingsmiddelen) te dragen op een fiets tenzij gebruik gemaakt wordt van hulpwieltjes, op onverhard en/of ruig terrein wordt gefietst of met (mogelijke) snelheden > 40 km/h.

  • Een kuiltje in een snelweg geen reden zal zijn tot snelheidsbeperkingen. Mensen hebben ogen gekregen.

  • Reflecterende vesten alleen gebruikt mogen worden door Politie/Brandweer/Ambulance en wegwerkers in functie. Ja, dat betekent geen hestjes voor mensen die bij "het spoor" werken.

  • Zogenaamde "veilig werken" cursussen verboden zullen zijn anders dan voor bovenstaande groepen personeel of voor werknemers die werken met gereedschappen die lichaamsdelen groter dan een ringvinger kunnen amputeren

  • Weeralarmen worden op de eerste dag van onze dictatuur afgeschaft.

  • De OV Chipkaart wordt ook dezelfde afgeschaft en het klassieke metrokaartjessysteem dwordt Nederland breed ingevoerd naast de strippenkaart die nog 2 jaar na invoering geldig blijft.

Graag meer suggesties in de comments.