Brulloft Namke en Jildou (remix)

Ik ha 't filmpke dat ik foar Namke en Jildou makke hie wat ferbettere (hoopje ik). Tink net healweis dat it filmpke itselfde is as een pear moanne lyn ;-)

Comments

Comments powered by Disqus